Χρήστης του Twitter ανέβασε τη σχετική φωτογραφία θέλοντας να αναδείξει το σεβασμό των ομάδων και των Διοικήσεων που διαχειρίζονται τα γήπεδα, προς τους συνανθρώπους μας που κινούνται με αναπηρικά καροτσάκια. Αυτά να βλέπουν και οι δικοί μας υπεύθυνοι ανεύθυνοι που τους ρίχνουν όπου νάναι.