Οι τυχεροί αριθμοί: 15, 14, 17, 38, 12

και Τζόκερ o αριθμός:  8

Σημειώθηκε νέο τζάκ ποτ!